Archiv

1. máj 2022


 

Svátky jara

  Příjemné a pohodové svátky velikonoční přeje všem MO ČSSD Chotěboř!

 

Akce pro rok 2019

Tak jako tradičně každým rokem i v roce 2019 bude MO ČSSD Chotěboř pořádat akce pro veřejnost. První se bude konat v rámci oslav svátku práce, druhá akce bude pořádána na kurtech v Chotěboři pod názvem "VOLEJBALOVÝ TURNAJ - O RŮŽOVÝ POHÁR". Podrobnější informace přineseme co nejdříve.

 

                                   Za MO ČSSD Milan Žák

 

Přání do nového roku

   Chtěl bych touto formou popřát za celou MO ČSSD Chotěboř všem klidné prožití svátků vánočních, nabrání mnoha sil a málo kil :). Ať se Vám v roce 2019 splní co možná nejvíce tajných přání.

                                                                                                                              Bc. Milan Žák, DiS., předseda MO Chotěboř

 

 

Výroční členská schůze 2018

 

   Dne 29. 11. 2018 proběhla výroční členská schůze MO Chotěboř. Byla ve znamení voleb. Na další dva roky byl zvolen předseda místní organizace Bc. Milan Žák, DiS. a výbor ve složení Ing. Tomáš Škaryd, Milan Stránský, Miroslav Šidlák, Bc. Milan Žák, DiS. a Ivan Říčan. Poslední jmenovaný vystřídal dlouholetého člena výboru Ing. Břetislava Poura, CSc. Touto cestou bych chtěl poděkovat Ing. Pourovi za jeho práci ve výboru MO Chotěboř a ostatním pogratulovat ke zvolení. Zároveň chci všem členům poděkovat za podporu při volbě předsedy MO. Jejich důvěra mě těší a nesmírně si jí vážím. 

                             

                                                                                                                             Bc. Milan Žák, DiS., předseda MO Chotěboř

 


 

Výsledky komunálních voleb v Chotěboři

Podrobné výsledky komunálních voleb k nahlédnutí zde: volby.idnes.cz/komunalni-volby-2018.aspx?t=vysledky-obec&o=10&o2=CZ0631&o3=568759&obec=chotebor

 

Poděkování voličům

   Všem voličům děkujeme za podporu naší kandidátky. Věříme, že budeme opět efektivně pracovat pro město a podaří se nám prosadit co nejvíce z našeho volebního programu. 
 
                                                                                                          Vaši kandidáti. 
 
 

Posledních pár slov před komunálními volbami

   Chtěl bych za sebe přidat krátký komentář k předvolební kampani  v Chotěboři. Poměrně hysterická kampaň pár jedinců vůči místní organizaci ČSSD mě nutí k pousmání. Konfrontační styl nepřinesl nikdy nic dobrého. Je naprosto destruktivní, nikoli konstruktivní. Domnívám se, že naopak spousty lidí "otráví". Uvidíme, jak voliči  v našem krásném městě "rozdají karty". Pevně věřím, že podpoří "dobrou značku" a podpoří naší kandidátku. Pokračujme v "dobré praxi". Slušně, věcně, s respektem k druhým. Všem přeji v předvolebním čase jen to dobré. Klid a hlavně, hlavně pohodu. Té není nikdy dost!
 
                                                                                                        Bc. Milan Žák. DiS., předseda MO ČSSD Chotěboř
 

Oranžové info 6/2018

   Lídr ČSSD komentuje příspěvek koalice... K tomuto příspěvku se jako lídr do komunálních voleb za ČSSD musím vyjádřit. V první řadě si myslím, že velmi důležitý je výsledek ankety, která odráží náladu občanů v Chotěboři. Myšlenkou autorů bylo určitě tento výsledek veřejnosti nabídnout tak, aby si sami mohli udělat úsudek, zda převládá spokojenost, nebo nespokojenost. To ano a také je jasné, že to vyhrála spokojenost. Ať se to někomu líbí, nebo ne. Občané určitě znají z médií i tisku, kdo anketu připravil, i když se jim to možná mohlo připomenout. Anketa byla navíc naprosto veřejná, takže žádné zneužití ! Smutné není to, že ve svém příspěvku operuje koalice „ Pojďme to změnit“ jakýmsi zneužitím autorovy práce, ale to, že to používá těsně před volbami. Ke konci příspěvku koalice píše něco o tom, že se vedení města neptalo občanů na jejich názory. Samozřejmě že ptalo a to při každé příležitosti. Např. probíhala veřejná diskuse k aktualizaci akčního plánu / anketa v ECHU/, dále po celé volební období se jednalo s organizacemi, spolky, firmami i občany. Musím zdůraznit, že vedení města není pouze starosta, ale celá Rada města, kde působili i dnešní kandidáti koalice. Tvrzení koalice o nezájmu o občany je neuvěřitelně směšné. Změny se dějí v koloběhu života neustále, není to nic nového a tak to bude i v budoucnu.
    Věřím, že občané nepostaví své rozhodnutí na výkřicích, ale rozhodnou se podle své dlouhodobé spokojenosti. Vhoďte tedy svůj hlas kandidátce č. 1 - ČSSD. 
 
                                                                                                      Ing.Tomáš Škaryd, lídr kandidátky ČSSD v Chotěboři
 
 

Oranžové info 5/2018 - Zatím chci věřit pouze v neznalost autora ...

Pročítali jsme si s přáteli v pohodě u vínečka  předvolební agitaci stran a hnutí v posledním chotěbořském ECHU, smáli jsme se různým slibům   /jak už to před volbami bývá/, všechno bylo férové až na tu  stránku 18,  kde jsme narazili na "nebojácný" příspěvek hnutí ANO 2011. Zřejmě v představě, že mají premiéra i tady za sebou jako ikonu a všechny v Chotěboři převálcují, zveřejnili něco, co se dá pokládat buď za neznalost, nebo za neskutečnou naivitu a řekl bych blábol. Autor článku zde napadá výběrové komise, Radu i zastupitelstvo města, vytváří jakousi fiktivní iluzi, že zde funguje "mafie" při přenechávání zakázek, že jmenované výběrové komise, skládající se samozřejmě i ze členů zastupitelstva nahrávají některým firmám, lidem a skupinám lidí. Je to neskutečná nehoráznost namířená vůči všem v Radě i Zastupitelstvu města napříč politickým spektrem.
Nevím, kdo je přímo autorem tohoto článku, protože své jméno nezveřejnil a schoval ho pod názvem " Kandidáti hnutí ANO", ale pokud toto všechno věděl, měl přece podat trestní oznámení !
Nakonec jsme se ale shodli, že anonymní křivá obvinění může hlásat pouze anonymní zoufalec. Takže všem férovým projevům připíjíme -  Na zdravíčko ! 
 

                                                                                                                                                                                                  Milan Stránský, volební manažer ČSSD

 

 

Setkání s kandidáty do komunálních voleb 25. 9. 2018

 

Oranžové info 4/18

Také Vás zajímá, jak zachovat fungující, komunikující a prosperující město Chotěboř ?
Přijďte se o tom otevřeně pobavit s kandidáty do komunálních voleb za ČSSD v úterý 25. září 2018 od 14.00 hodin na náměstí T.G.Masaryka v Chotěboři.
Program zábavného odpoledne :
- skákací hrad a další atrakce pro děti
- živá hudba - Duo Chotěboř, občerstvení v kavárničce pro všechny věkové kategorie
- představení kandidátů do komunálních a senátních voleb
- akci moderuje Helena Hamplová, zpěvačka a moderátorka televizních pořadů

 

Oranžové info 3/18

www.cssdchotebor.cz/komunalni-volby-2018/

 

Oranžové Info 2/18

Za téměř ideálního počasí sociální demokracie uspořádala v sobotu 2. června 2018

 

další, v pořadí již 21.ročník volejbalového turnaje smíšených družstev ROSE CUP

 

Chotěboř. Akce byla zaštítěna starostou města a také našim lídrem do letošních

 

komunálních voleb - Ing. Tomášem Škarydem, který zahajoval i končil celý turnaj.

 

Tuto akci jsme v podstatě zařadili již do předvolebního období, protože 28. května

 

začala naše komunální kampaň, no a tak tedy zde pro Vás následuje druhé info třeba

 

o tom, že jsme dobrá parta, která dokazuje, že dlouhodobě jako jediní se nebojíme z

 

politických subjektů prodat svoji značku v pořádání třeba sportovní akce.

 

Nemáme strach a obavy ani v současné, pro sociální demokracii nelehké době,

 

protože si věříme !!

 

Víte, co je na celé akci krásné? Že až do 15 hodin,kdy se končilo, turnaj provázela

 

přátelská atmosféra bez ohledu na to, kdo komu v politice fandí a v duchu jsme si

 

přáli, aby to tak také bylo v předvolebním boji v našem městě. Chceme

 

upřednostňovat férovost, slušnost, ale i odvážnost a nebojácnost. Chceme být prostě

 

důstojnými soupeři ostatním subjektům.

 

Přišla nám fandit i kandidátka za ČSSD do letošních senátních voleb Ing. Lucie

 

Orgoníková, která jenom chválila, no a my jsme zase chválili jí, jak jí to sluší třeba

 

při předávání cen. Držíme jí palce, aby jako jediná žena ve volbách uspěla !! Určitě

 

na to má !!

 

Výsledky najdete po zpracování na našich webových stránkách www.cssdchotebor.cz

 

Milan Stránský

 

 

 

Chotěboř je krásné město s perspektivní budoucností = oranžové info 1/18

Vážení spoluobčané,

 

v říjnu letošního roku budou po čtyřech letech probíhat komunální volby a Vy budete mít možnost

 

si zvolit své zástupce do městského zastupitelstva. Kandidáti České strany sociálně demokratické

 

se budou opět ucházet o Vaši přízeň a podporu. Představitelé ČSSD jsou ve vedení města od roku

 

2002 a za uplynulých několik let dokázali, že umí zodpovědně spravovat náš společný majetek a

 

rozvíjet město i jeho místní části ke spokojenosti občanů.

 

V současné době máme finančně zdravé město bez jakéhokoliv zadlužení. Město zřizuje kvalitní

 

školská zařízení pro předškolní, zájmové, umělecké a základní vzdělávání. Jsou zajišťovány

 

sociální služby pro seniory pečovatelskou službou a provozována kulturní organizace CEKUS.

 

Významně podporujeme sportovní kluby, zájmové spolky a další organizace poskytující služby pro

 

naše obyvatele. Aktivně komunikujeme s Krajem Vysočina o rozvoji středního vzdělávání v našem

 

městě a připravujeme společné projekty v dopravní infrastruktuře. Vážíme si podnikatelů a firem,

 

kterým se snažíme v rámci možností poskytovat podporu. Systematicky řešíme problémy ve všech

 

oblastech, které je potřeba zlepšovat. Snažíme se neopomíjet žádnou oblast a důsledně dbáme na

 

komplexní rozvoj města a jeho místních částí. Jsme si vědomi, že je stále co zlepšovat, vždyť každý

 

máme jiné potřeby a priority, co je pro jednoho nevýznamné je pro druhého důležité.

 

Uvědomujeme si, že pro spokojenost našich obyvatel je důležitá i dobrá společenská atmosféra a

 

podpora sounáležitosti ke svému městu. Otevřeně komunikujeme se všemi politickými subjekty a

 

společně řešíme rozvojové aktivity či vzniklé problémy. Pravidelně informujeme o dění v našem

 

městě a reagujeme na všechny podněty. Vážíme si našich spoluobčanů, kteří svojí činností

 

přispívají k rozvoji města v různých oblastech a podporujeme jejich tvůrčí potenciál. I tyto

 

nehmotné hodnoty jsou pro nás velkou prioritou a budeme je nadále rozvíjet.

 

Kandidáti České strany sociálně demokratické jsou osobnostmi, které za sebou mají řadu zkušeností

 

a úspěchů ve svých profesích. Jsou to pracovití a slušní lidé, kteří Vás budou zodpovědně

 

zastupovat a důstojně reprezentovat.

 

Pojďme společně pokračovat v dobrých aktivitách při správě našeho města a místních částí, protože

 

naše město vzkvétá, je krásné a krásné si zaslouží být i v budoucnosti.

 

Ing. Tomáš Škaryd                                                             Milan Stránský

 

starosta města a lídr kandidátky                                         ČSSD volební manažer

 

Sledujte:

www.cssdchotebor.czFacebook-Jdeme po oranžové.

 

 

Oslavy 1. máje 2018 

 

Tak jak již tradičně od  roku 1990 i letos pořádala Chotěbořská sociální demokracie oslavy svátku práce na Chotěbořském náměstí. Akce se sektala s mimořádným ohlasem  široké veřejnosti. Děkujeme všem za příjemně strávené dopoledne a budeme se těšit při dalších akcích! Oslavy si můžete připomenout na těchto webových stránkách prostřednictvím níže prezentovaných fotografií.