PROGRAM_CSSD_CHOTEBOR_.jpg

Kandidátní listina - komunání volby 2018

   Rádi bychom Vám touto cestou představili naše kandidáty pro komunální volby v letošním roce. Pro více informací doporučuji sledovat na našich webových stránkách "aktuálně" =  zde: aktualne/.                                                                                                    

                                                                                                                        Milan Žák, předseda MO ČSSD Chotěboř


  
 


 

01) Ing. Tomáš Škaryd


 

 

50 let, starosta města   


 

 

Chci dále ve všech oblastech rozvíjet naše město, které za uplynulé roky doznalo výrazných změn k lepšímu. Do budoucna máme připraveno mnoho projektů na zkvalitnění a rozšíření infrastruktury našeho města a místních   částí.  Umím věci řešit a vím co je potřeba pro spokojený život našich spoluobčanů.


 

 

02)  Markéta Pfefferová


 

 

47 let, vedoucí městských jeslí 


 

 

Ráda bych pokračovala v podpoře a dalším rozvoji služeb pro rodiny a hlavně děti. Ať se jedná o zařízení, které se věnují péči a vzdělávání a využití volného času dětí v předškolním i školním věku. Podpořila bych vytvoření venkovních rekreačních prostor pro trávení volného času rodin. Chtěla bych pokračovala v úsilí zajistit v Chotěboři možnost strávit čas na našem vlastním koupališti, které by bylo vhodné nejen pro dospělé, ale kde by si vodní radovánky mohli užít i nejmenší děti. Ráda bych komunikovala ve prospěch občanů Chotěboře s budoucím zařízením pro seniory a chtěla bych zajistit co nejlepší podmínky pro umístění našich potřebných občanů jak v domově, tak v denním stacionáři.


 

 

03)  Ing. Břetislav Pour CSc.,


 

 

64 let, ředitel společnosti 


 


  
Jako současný předseda komise pro rozvoj města, dopravu a památkovou péči bych se i v budoucím volebním období rád zajímal o dvě podle mého názoru pro občany nejdůležitější akce, a to o stavbu koupaliště v Chotěboři a komplexní řešení dopravní infrastruktury města, zejména z pohledu parkování ve městě.

 


 

04)  Mgr. Luděk Benák


 

 

46 let, ředitel školy   


 


 
Vzhledem k mému profesnímu zaměření mám nejbližší vztah k oblasti školství, sportu a kultury. Jsou to oblasti, které výrazně ovlivňují kvalitu  života vnašem městě a v kterých naše město v minulém období výrazně pokročilo. Přesto je před námi ještě mnoho další práce ... 

05)  PharmDr.  Alena Vydláková


 

 

53 let, lékárnice 


 
 

 

Nejblíže mi je jak profesně, tak i z rodiny sociální oblast, péče o starší spoluobčany, o lidi s různým typem postižení podpora organizací a programů pracujících v této oblasti. To se stává důležitým tématem do budoucna.
 
 


 

 

06)  Bc. Milan Žák, DiS.


 

 

35 let, sociální pracovník, lektor  


 

 

Bydlím celý svůj život v Chotěboři. Profesní dráhou se mi stala sociální práce. Proto bych se chtěl i nadále věnovat této problematice. Jít cestou dostupných sociálních služeb pro občany našeho města. Být vstřícný a empatický k problémům lidí. Chápat jednotlivé problémy v širším kontextu, vyvarovat se "tunelového" vidění. Domnívám se, že to je ta cesta, jak najít efektivní řešení ku spokojenosti všem. Chotěboř je z hlediska pobytových služeb pro seniory "hluché místo". Proto budu podporovat výstavbu domova pro seniory v našem městě. Pokud o mně chcete vědět víc, prosím navštivte www.milanzak.cz/


 

 

07)  Mgr. Oleg Sejfi


 

 

52 let, pedagog


 
 

 

 Podpora a rozvoj mezinárodní spolupráce.


 

 

08) PaedDr.  Zdenka Königsmarková


 

 

60 let, ředitelka školy  


 

 

Mám 40 let praxe na různých stupních škol, 17 let jako ředitelka základní školy, mám zkušenosti i s drobným podnikáním. Své zkušenosti bych ráda nyní nabídla i pro práci v komunální politice. Svými zkušenostmi bych mohla být užitečná v oblasti školství, školního stravování, v kultuře, sportu a případně v oblasti vyjednávání.


 

 

09) Miroslav Šidlák


 

 

62 let, podnikatel  


 

 
 

 

10) Petr Cakl


 

 

59 let, podnikatel   


 

 

V příštím volebním období bych se rád věnoval především oblasti sportu, volnočasových aktivit a také kultury. Chci nadále pracovat ve sportovní komisi. Budu prosazovat nové investice a rekonstrukce stávajících sportovních a kulturních zařízení ve městě, se zaměřením na jejich řádnou údržbu a využití. 
   


 

 

11) Blanka Lorencová


 

 

47 let, personalistka


 


 
  V našem městě mi není lhostejná žádná oblast činnosti, ale ráda bych co nejvíce podpořila spravedlivý a hospodárný přístup ve sportu a rozvoj zeleně a zvelebování města. 

12)Tomáš Meloun


 

 

47 let, letecký technik       


 

 

Nechci jen sedět a říkat co vše je špatné a je třeba udělat, ale chci pomoci to provést.


 

 

13) Ing. Alena Jandová


 

 

40 let, ředitelka organizace   


 

 

Pro mě je do budoucna podstatné udržet a rozšířit volnočasové aktivity nejen pro děti, ale i starší mládež, dospělé a seniory. Reagovat na jejich potřeby a přáni a vyjít jim širokou nabídkou vstříc. Dále spolupracovat s organizacemi podobného charakteru a rozšiřovat možnost využití volného času pro děti a jejich rodiče.


 

 

14) Tomáš John, DiS.


 

 

40 let, pedagog 


 
 

 
Jednou ze základních potřeb člověka je pocit bezpeči. Proto se zaměřím na problematiku zdravotnictví. Během svého působení na záchranné službě v Chotěboři, jsem osobně poznal většinu místních lékařů a zdravotnického personálu. Vím jaké odbornosti v Chotěboři chybí a co je třeba učinit pro jejich získání. Zaměřím se i na nově budovaný domov pro seniory, jeho fungování a především jeho dostupnost pro občany Chotěboře.
 

 

15) Ing. Vít Šimon, PhD.


 

 

50 let, předseda zemědělského družstva     


 

 
 

 

16) Ivan Říčan


 

 

54 let, operátor výroby


 

 

Budu aktivně naslouchat problémům spoluobčanům našeho krásného města. Domnívám se, že znám dobře naši lokalitu a dokáži přispět k řešení, které bude k prospěchu všem. Budu rád, když podpoříte Chotěbořskou sociální demokracii včetně mojí kandidatury.


 

 

17) Iva Stehnová


 

 

61 let, vedoucí městské knihovny 


 

 
 

 

18) Václav Brožek


 

 

50 let, výrobní technik


 

 

Chci podporovat výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny a rozvoj všech místních částí.
 


 

19) Bc. Vojtěch Krištof


 

 

28 let, ekonom


 

 

Moje vize do budoucna je kariérní růst v práci, navštěvování odborných seminářů ohledně účetnictví a daní a rozšiřování znalostí v této problematice. V komunální politice bych rád podporoval aktivity pro mládež.


 

 

20) Aleš Vencelides


 

 

46 let, příslušník hasičského záchranného
  sboru     


 

 
 

 

21 )Milan Stránský


 

 

68 let, OSVČ  


 

 

Dlouhodobé zkušenosti z Rady, zastupitelstva i komisí města mě znovu vybízejí : " Když Tě politika baví, běž do toho zase, nemůžeš tam přece chybět ". Tak já jsem je tedy poslechl a svou přítomností na kandidátní listině chci lidi znovu přesvědčit, že férové jednání a odvážné prosazování správných věcí pro město  musí přece mezi veřejností zvítězit.